Sign up to our newsletter

Get the latest updates about Their Royal Highnesses including news, events and photos straight to your inbox

The Prince of Wales and The Duchess
of Cornwall

The Duke and Duchess of Cambridge

Prince Harry

Open

Rôl Y Tywysog

Er nad oes gan Etifedd Yr Orsedd rôl gyfansoddiadol sefydlog, mae Tywysog Cymru'n ceisio gwneud popeth posib i ddefnyddio'i safle unigryw i wella pethau yn y Deyrnas Unedig a thramor. Mae ffyrdd Ei Uchelder Brenhinol o wneud hyn yn amrywio dros amser ac yn ôl amgylchiadau. Yn syml, mae'n bosib rhannu ei rôl yn dair rhan:

1)  Gwneud dyletswyddau brenhinol i gefnogi'r Frenhines. Mae hyn yn golygu:

  •     cefnogi'r Frenhines yn ei rôl fel canolbwynt balchder, undod a theyrngarwch y genedl
  •     ceisio dod â phobl o bob rhan o gymdeithas at ei gilydd
  •     cynrychioli sefydlogrwydd a pharhad
  •     tynnu sylw at gyflawniadau
  •     pwysleisio pa mor bwysig yw gwasanaethu a'r sector gwirfoddol drwy annog a gosod esiampl.


2)  Gweithio fel entrepreneur elusennol

Mae Tywysog Cymru wedi mynd ati i gydnabod pwysigrwydd angen elusennol, gan sefydlu a llywio elusennau i gwrdd â'r angen yma. Mae gofyn i'w Uchelder Brenhinol helpu'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol ei 17 elusen graidd i godi tua £100 miliwn y flwyddyn.

3)  Hybu ac amddiffyn traddodiadau, rhinweddau a rhagoriaeth genedlaethol

Mae'r gwaith yma'n cynnwys rhoi sylw i farn pobl na fyddai, fel arall, efallai'n cael sylw. Mae Ei Uchelder Brenhinol yn gwneud hyn drwy sgrifennu llythyrau at Weinidogion y Llywodraeth a phobl ddylanwadol eraill, a chyfarfod â nhw. Mae e hefyd yn areithio, yn sgrifennu erthyglau ac yn cymryd rhan mewn rhaglenni teledu. Wrth wneud hyn, mae e bob amser yn gofalu osgoi pynciau gwleidyddol llosg.

Related News

More news