The Prince of Wales and The Duchess
of Cornwall

The Duke and Duchess of Cambridge

Prince Harry

Open

Gàidhlig

Fàilte

Tapadh leibh airson tighinn chun an làraich-lìn oifigeil aig A Mhòrachd Rìoghail Prionnsa na Cuimrigh.

Tha iomadach earrainn air an làrach-lìon:

Naidheachdan agus Tachartasan

Fios mun Phrionnsa, Dealbhan

Òraidean

Urrasan agus Carthannasan

Na Prionnsaichean

 

Tha na duilleagan seo ann an Gàidhlig a' toirt cunntas air:

Dleastanasan A' Phrionnsa

Am Prionnsa ann an Alba

Obair A' Phrionnsa ann an Alba

Beatha A' Phrionnsa

Tha sinn an dòchas barrachd fiosrachaidh a thoirt ann an Gàidhlig anns an àm ri teachd.

Translation by Canan at Sabhal Mor Ostaig

Related News

More news