Sign up to our newsletter

Get the latest updates about Their Royal Highnesses including news, events and photos straight to your inbox

The Prince of Wales and The Duchess
of Cornwall

The Duke and Duchess of Cambridge

Prince Harry

Open

Clar-mineachaidh

A Mhòrachd Rìoghail – His Royal Highness

arc-eòlas – archaeology

Àrd Stiùbhard na h-Alba – High Steward of Scotland

Àrd-Chòrnaileir – Colonel-in-Chief

bàta milleadh tilgean-stiùiridh – guided missile destroyer

bun-stèidh – constitution

corpeòlas – anthropology

fuasglaidhean practaigeach – practical solutions

Iar-Cheannard – Deputy-in-Chief

meur iomallach – remote outpost

Na Camshrònaich – The Camerons

Na Feachdan Armaichte – the armed forces

Na Gòrdanaich – The Gordons

Na Seaforthaich – The Seaforths

neach-tionnsgain carthannais – charitable entrepreneur

oide - tutor

Oighre a' Chrùin – Heir to the Throne

Prionnsa na Cuimrigh – The Prince of Wales

Rèiseamaidean Gàidhealach – The Highlanders (lit: Highland Regiments)

siostam moraireachd na h-Alba – Scottish peerage (lit: system of peerage of Scotland)

Related News

More news