Sign up to our newsletter

Get the latest updates about Their Royal Highnesses including news, events and photos straight to your inbox

The Prince of Wales and The Duchess
of Cornwall

The Duke and Duchess of Cambridge

Prince Harry

Open

Gàidhlig

Fàilte

Tapadh leibh airson tighinn chun an làraich-lìn oifigeil aig A Mhòrachd Rìoghail Prionnsa na Cuimrigh.

Tha iomadach earrainn air an làrach-lìon:

Naidheachdan agus Tachartasan

Fios mun Phrionnsa, Dealbhan

Òraidean

Urrasan agus Carthannasan

Na Prionnsaichean

 

Tha na duilleagan seo ann an Gàidhlig a' toirt cunntas air:

Dleastanasan A' Phrionnsa

Am Prionnsa ann an Alba

Obair A' Phrionnsa ann an Alba

Beatha A' Phrionnsa

Tha sinn an dòchas barrachd fiosrachaidh a thoirt ann an Gàidhlig anns an àm ri teachd.

Translation by Canan at Sabhal Mor Ostaig

Recent News

More news