Sign up to our newsletter

Get the latest updates about Their Royal Highnesses including news, events and photos straight to your inbox

The Prince of Wales and The Duchess
of Cornwall

The Duke and Duchess of Cambridge

Prince Harry

Open

Clar-mineachaidh

A Mhòrachd Rìoghail His Royal Highness

arc-eòlas archaeology

Àrd Stiùbhard na h-Alba High Steward of Scotland

Àrd-Chòrnaileir Colonel-in-Chief

bàta milleadh tilgean-stiùiridh guided missile destroyer

bun-stèidh constitution

corpeòlas anthropology

fuasglaidhean practaigeach practical solutions

Iar-Cheannard Deputy-in-Chief

meur iomallach remote outpost

Na Camshrònaich The Camerons

Na Feachdan Armaichte the armed forces

Na Gòrdanaich The Gordons

Na Seaforthaich The Seaforths

neach-tionnsgain carthannais charitable entrepreneur

oide - tutor

Oighre a' Chrùin Heir to the Throne

Prionnsa na Cuimrigh The Prince of Wales

Rèiseamaidean Gàidhealach The Highlanders (lit: Highland Regiments)

siostam moraireachd na h-Alba Scottish peerage (lit: system of peerage of Scotland)

Recent News

More news