Sign up to our newsletter

Get the latest updates about Their Royal Highnesses including news, events and photos straight to your inbox

The Prince of Wales and The Duchess
of Cornwall

The Duke and Duchess of Cambridge

Prince Harry

Open

Press Releases

Clarence House yn awyddus i benodi ysgrifennydd preifat newydd i gymru

Published on 24th November 2011

Bydd Tywysog Cymru a Duges Cernyw’n penodi uwch-gynghorydd newydd ar gyfer eu gwaith yng Nghymru, yn sgil ymadawiad Dr Manon Williams ar ôl deuddeng mlynedd yn gwasanaethu’r teulu brenhinol.

Yr Ysgrifennydd Preifat Cynorthwyol yw’r uwch-gynghorydd ar Gymru yn Clarence House, ac mae hefyd yn trefnu a mynychu holl ymweliadau Eu Huchelderau Brenhinol â Chymru, ynghyd â drafftio areithiau, paratoi papurau briffio a delio â’r holl ohebiaeth gysylltiedig. Bydd deiliad y swydd hefyd yn gyfrifol am o leiaf un arall o’r portffolios sy’n cynnwys y Deyrnas Unedig gyfan, a bydd yn cyfrannu at y gwaith o gynllunio strategaeth ehangach bywyd cyhoeddus y Tywysog a’r Dduges. Bydd y swydd wedi ei lleoli yn Clarence House yn Llundain, ond bydd yr Ysgrifennydd Preifat Cynorthwyol hefyd yn cael parhau i ddefnyddio swyddfa yng Nghaerdydd.

Dywedodd cynrychiolydd Clarence House heddiw y bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus radd dda, profiad ymarferol o ddelio â phobl ar lefel uchel ac o ddelio â materion cymhleth, a gorau oll os yw’n siarad Cymraeg.

Daeth Dr Manon Williams i’r swydd yn 1994 yn y lle cyntaf, gan adael ar ôl pum mlynedd yn 1998 ond dychwelyd i’r Aelwyd unwaith eto yn 2004. Hi oedd Cadeirydd The Prince’s Trust Cymru rhwng 2001 a 2004. Bydd Manon yn gadael yr Aelwyd yn ystod haf 2012, gan symud yn ei blaen at heriau newydd yn y sector preifat.

Dywedodd William Nye, Prif Ysgrifennydd Preifat Tywysog Cymru a Duges Cernyw, heddiw:

“Bu Manon yn aelod gwerthfawr a chanolog o Aelwyd Tywysog Cymru am lawer o flynyddoedd. Nid yn unig yr oedd hi’n dod â dealltwriaeth reddfol o Gymru a diddordeb angerddol yn y wlad, ond mae hi hefyd yn gerddor medrus sydd wedi cynghori Ei Uchelder Brenhinol ar ei gefnogaeth i wahanol fudiadau yn y celfyddydau ac mewn nifer o feysydd eraill. Yn ystod ei chyfnod yn y swydd, mae Manon wedi goruchwylio’r broses o gychwyn ymweliadau haf blynyddol y Tywysog a’r Dduges â Chymru, ac o sefydlu nifer o elusennau sy’n cynnwys yr ymddiriedolaeth adfywio The Prince’s Regeneration Trust, Menter Mynyddoedd Cambria, a’r ymddiriedolaeth The Great Steward of Scotland’s Dumfries House Trust, yn ogystal â’r broses o brynu Llwynywermod sef cartref y Tywysog ym Myddfai ger Llanymddyfri.”