Sign up to our newsletter

Get the latest updates about Their Royal Highnesses including news, events and photos straight to your inbox

The Prince of Wales and The Duchess
of Cornwall

The Duke and Duchess of Cambridge

Prince Harry

Open

Press Releases

Clarence House yn Penodi Golygydd BBC Cymru i fod yn Ysgrifennydd Preifat Dros Gymru

Published on 3rd April 2012

Mae EHB Tywysog Cymru a Duges Cernyw wedi penodi Dr Grahame Davies o BBC Cymru fel uwch ymgynghorydd newydd ar gyfer eu gwaith yng Nghymru, yn dilyn ymadawiad Dr Manon Williams wedi deuddeng mlynedd o wasanaeth brenhinol.

Mae Dr Davies, sydd yn Olygydd Newyddion Amlgyfrwng ar gyfer BBC Cymru, hefyd yn awdur wedi ei gyhoeddi ac yn feirniad.

Fel yr Ysgrifennydd Preifat newydd, Grahame bydd yr uwch ymgynghorydd ar faterion Cymreig yn Clarence House, yn trefnu ac yn mynychu ymweliadau EHB i Gymru, yn ogystal ac ysgrifennu areithiau, paratoi gwybodaeth gefndir a delio gyda gohebiaeth berthnasol. Bydd yn gweithio am ddau ddiwrnod yng Nghaerdydd bob wythnos a thri diwrnod yn Clarence House.

Bydd Dr Davies yn dechrau ei swydd ym mis Mai. NODIADAU AR GYFER GOLYGYDDION