Sign up to our newsletter

Get the latest updates about Their Royal Highnesses including news, events and photos straight to your inbox

The Prince of Wales and The Duchess
of Cornwall

The Duke and Duchess of Cambridge

Prince Harry

Open

Press Releases

Twywsog Cymru a Duges Cernym yn dathlu goreuon diwylliant Cymru yn ystod eu hymweliad haf blynyddol

Published on 19th June 2013

1af 5ed Gorffennaf 2013

Bydd Tywysog Cymru a Duges Cernyw yn dathlu rhai o uchafbwyntiau diwylliannol Cymru, yn dod wyneb-yn-wyneb â’r TARDIS ac yn parhau i gefnogi’r gwaith gwych a wneir gan eu helusennau yn ystod eu hymweliad haf blynyddol â Chymru.

Fel Noddwr Gŵyl ‘Dylan Thomas 100’, bydd Tywysog Cymru, ynghyd â’r Dduges, yn nodi canmlwyddiant y bardd gan ymweld â Chartref Dylan Thomas yn Nhalacharn, Sir Gaerfyrddin, lle y cafodd nifer o brif weithiau’r bardd eu hysgrifennu. Bydd y Dduges yn ymweld â chyhoeddwyr annibynnol mwyaf Cymru, Gwasg Gomer, a bydd Eu Huchelderau Brenhinol yn hybu bwyd Cymreig lleol a chynaliadwy drwy ymweld â Siop Fferm Stad y Rhug yn Sir Ddinbych a siop ffermwyr cydweithredol yn Nhreharis, Merthyr Tudful.

Un o uchafbwyntiau’r wythnos fydd ymweliad gan Eu Huchelderau Brenhinol â set drama’r BBC, ‘Doctor Who’ yng Nghaerdydd er mwyn nodi hanner canmlwyddiant y rhaglen. Bydd y Tywysog ar Dduges yn cwrdd â’r Doctor, a chwareuir gan yr actor Matt Smith, ei gydymaith Clara, a chwareuir gan Jenna Coleman a rhai o elynion enwocaf y Doctor yng nghartref drama BBC Cymru Wales, sef stiwdio Porth y Rhath.

Unwaith eto bydd eu hymweliad haf blynyddol yn gyfle i’r cwpl bwysleisio gwaith eu helusennau. Bydd Tywysog Cymru yn agor pencadlys newydd Prince’s Trust Cymru yng Nghaerdydd ac yn gweld Coed Darcy, sef pentref trefol sydd yn adfywio ardal ger Castell Nedd gyda chymorth elusen bensaernïol y Tywysog, sef The Prince’s Foundation for Building Community. Bydd Duges Cernyw, Noddwr yr elusen Emmaus, yn ymweld ag un o’i siopau ym Mhorthcawl sydd yn codi arian ar gyfer pobl a fu’n ddigartref. Bydd Ei Huchelder Brenhinol wedyn yn ymweld â Chanolfan Gofal Canser Maggie’s yn Abertawe, yn ogystal ag Undeb Credit Abertawe.

Dywedodd llefarydd ar ran Clarence House: ‘Y Mae’r Tywysog a’r Dduges bob amser yn mwynhau eu hymweliad blynyddol â Chymru ac eleni y maen nhw’n edrych ymlaen at raglen amrywiol o weithgareddau gan gynnwys elfennau mor wahanol â Chartref Dylan Thomas a TARDIS Doctor Who! Bydd Eu Huchelderau Brenhinol hefyd yn awyddus i dynnu sylw at y gwaith hollbwysig a wneir ar draws Cymru gan rai or elusennau y maen nhw’n eu cefnogi.’

Yn ystod Wythnos Cymru, bydd y Tywysog a’r Dduges yn aros yn eu cartref Cymreig, sef ‘Llwynywermod’ ger Llanymddyfri yn Sir Gaerfyrddin, lle bydd Eu Huchelderau Brenhinol yn cynnal noson werin Gymreig a lle cynhelir parti te ar gyfer plant sy’n gysylltiedig â’r elusen Dreams and Wishes sydd yn cefnogi plant sy’n ddifrifol wael.

Ymysg rhai o’r digwyddiadau amlwg eraill yn ystod Wythnos Cymru ceir yng Nghanolfan Ddysgu Ebbw Fawr yng Ngwent - lansiad Cymreig ‘Teach First’, yr elusen sydd yn lleoli graddedigion talentog mewn ysgolion, ac ymweliad â thafarn y ‘Prince of Wales’ Cyffig, sydd wedi bod wrth galon y gymuned am dros 500 o flynyddoedd.