Sign up to our newsletter

Get the latest updates about Their Royal Highnesses including news, events and photos straight to your inbox

The Prince of Wales and The Duchess
of Cornwall

The Duke and Duchess of Cambridge

Prince Harry

Open

Press Releases

Tywysog Cymru fydd noddwr brenhinol gŵyl ‘100 Dylan Thomas'

Published on 14th December 2012

Ymwelodd Tywysog Cymru â man geni Dylan Thomas yn Abertawe heddiw yn sgil cyhoeddi mai ef fydd Noddwr Brenhinol DT100, sef gŵyl i ddathlu canmlwyddiant geni Dylan Thomas. Y nod yw dathlu bywyd a gwaith y bardd a’r awdur enwog.

Ar y diwrnod y cyhoeddwyd enw noddwr brenhinol Gŵyl DT100 ymwelodd y Tywysog â’r tÅ· yn 5 Cwmdonkin Drive yn ardal yr Uplands yn Abertawe, sef man geni Dylan Thomas ym 1914. Ymunodd wyres y bardd sef Hannah Ellis, sy’n Noddwraig Fygedol i ŵyl DT100, ag ef ynghyd â’r Gweinidog Busnes a Thwristiaeth Edwina Hart.

Saif y tÅ· par uwchlaw Bae Abertawe ac mae ei berchenogion presennol wedi’i adnewyddu i’w gyflwr Edwardiaidd er mwyn adlewyrchu sut yr edrychai pan roedd Dylan Thomas yn byw yno. Prynodd y teulu Thomas y tÅ· ychydig fisoedd cyn y cafodd Dylan ei eni yn yr ystafell wely flaen ym mis Hydref 2014.

Mae’r cyfeiriad eiconig bellach yn cynnwys llety gwyliau a gellir trefnu i ymweld ag ef. Mae’n cynnig cipolwg o’r amgylchedd a ysbrydolodd gampweithiau enwog Dylan, gan gynnwys ‘A Child’s Christmas in Wales’. Cydnabuwyd y tÅ· yn ddiweddar fel yr Atyniad Gorau i Dwristiaid a’r Profiad Gorau i Ymwelwyr yng Ngwobrau Twristiaeth Bae Abertawe.

Dywedodd llefarydd ar ran Clarence House:

"Mae’n bleser gan Dywysog Cymru fod yn Noddwr i WÅ·l DT100, a fydd yn dathlu canmlwyddiant geni Dylan Thomas ac yn cyflwyno gwaith yr awdur arbennig i hyd yn oed mwy o bobl."

Mae enwogion eraill o fywyd cyhoeddus a bywyd diwylliannol yng Nghymru hefyd wedi cytuno i fod yn Noddwyr i WÅ·l DT100. Yn eu mysg y mae:

  • Y seren opera Bryn Terfel CBE;
  • Y cyfansoddwr Karl Jenkins CBE;
  • Y gantores a’r gyfansoddwraig Cerys Matthews;
  • Cyn Brif Weinidog Cymru Y Gwir Anrhydeddus Rhodri Morgan;
  • Y delynores Catrin Finch.

Rhagwelir y caiff Noddwyr eraill DT100 eu cyhoeddi wrth i 2014 nesáu.

Wrth groesawu Tywysog Cymru i Cwnmdonkin Drive, dywedodd y Gweinidog Busnes a Thwristiaeth, Edwina Hart:

"Anrhydedd pur yw croesawu Tywysog Cymru fel Noddwr Gŵyl DT100 a fydd yn helpu i ddathlu bywyd, gwaith a gwaddol un o’n beirdd a’n hawduron enwocaf ac uchaf eu bri. Mae’r nawdd brenhinol yn tystio i ddylanwad Dylan Thomas fel un o awduron gorau’r ugeinfed ganrif.

"Bydd cefnogaeth y Tywysog, ynghyd â’r Noddwyr eraill a gyhoeddir heddiw, yn helpu i godi statws digwyddiadau DT100 a gaiff eu cynnal ledled Cymru a thu hwnt yn ystod 2014 er mwyn dathlu cyfraniad y ffigur llenyddol eiconig hwn. Hoffem weld yr ŵyl yn datblygu gwaddol gwaith Dylan ymhellach, gan ddenu ymwelwyr newydd o bob ban byd i Gymru er mwyn gweld y mannau a ysbrydolodd ei waith."

Dywedodd Hannah Ellis, Noddwraig Fygedol DT100 ac wyres Dylan Thomas:

"Anrhydedd pur yw croesawu Ei Fawrhydi Brenhinol Tywysog Cymru yn Noddwr Brenhinol i’r prosiect DT100. Heddiw mae nifer o enwogion o Gymru yn datgan eu cefnogaeth i’n cynlluniau ar gyfer dathlu canmlwyddiant geni fy nhad-cu ymhen dwy flynedd. Yn ddiamau, bydd hyn yn codi proffil y rhaglen ac yn cyfrannu’n bositif at ei lwyddiant."