Sign up to our newsletter

Get the latest updates about Their Royal Highnesses including news, events and photos straight to your inbox

The Prince of Wales and The Duchess
of Cornwall

The Duke and Duchess of Cambridge

Prince Harry

Open

Press Releases

Tywysog a Duges yn hybu Bwyd Cymreig a Chynnyrch Lleol yn ystod Ymweliad Haf Blynyddol â Chymru

Published on 26th June 2012

9fed – 12fed Gorffennaf 2012

Hybu bwyd Cymreig a chynnyrch lleol yw’r thema arbennig yn ystod ymweliad haf blynyddol Tywysog Cymru a Duges Cernyw â Chymru eleni.

Yn ystod wythnos o ymweliadau ar draws Cymru, o Ynys Môn yn y gogledd i Abertawe yn y de, bydd y Cwpl Brenhinol yn agor y Ganolfan Bwyd Cymreig yn Nyffryn Conwy Valley ac yn cwrdd â physgotwyr lleol a ffermwyr yn Aberaeron. 

Bydd Tywysog Cymru yn traddodi araith a fydd yn ganolbwynt i gynhadledd bwyd cynaliadwy yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol yng Nghaerfyrddin, yn ymuno â chyfarfod o gynhyrchwyr lleol a gwestywyr yn Nhregaron, yn ymweld â melin ddŵr draddodiadol ger Aberystwyth, yn cael taith o amgylch bragdy teuluol yn Llanelli, ac yn cwrdd â phlant ysgol a gwirfoddolwyr mewn fferm gymunedol yn Abertawe.

        Amcan yr holl ymweliadau hyn yw i gefnogi cynhyrchwyr Cymreig a busnesau teuluol ac i helpu hybu gwell dealltwriaeth o fwyd cynaliadwy ac o gynhyrchu lleol.  Bydd y Tywysog hefyd yn ymweld yn breifat â lladd-dy lleol ac â  fferm organig.

        Dywedodd llefarydd ar gyfer Clarence House:  “Y mae’r Tywysog a’r Dduges ill dau yn awyddus i gefnogi bwyd o Gymru a ffermydd teuluol Cymru.  Ar adeg anodd yn economaidd, maen nhw’n benderfynol o wneud popeth o fewn eu gallu i gefnogi busnesau lleol ac i danlinellu ansawdd ardderchog cynnyrch Cymreig.”

        Yn ystod yr wythnos, bydd y Tywysog a’r Dduges yn aros yn eu cartref Cymreig, “Llwynywermod” ger Llanymddyfri yn Sir Gaerfyrddin, lle byddant yn cynnal derbyniad ar gyfer trigolion lleol a lle bydd y Dduges yn cynnal parti te ar gyfer plant a staff hosbis Tŷ Hafan ger Caerdydd. 

Ymhlith digwyddiadau nodweddiadol eraill Wythnos Cymru eleni bydd ymweliad â RAF Fali lle bydd Dug Caergrawnt yn dangos i’w dad yr orsaf lle y mae’n gwasanaethu fel peilot Chwilio ac Achub.  Yn Aberystwyth, wedyn, bydd Tywysog Cymru a Duges Cernyw yn siarad â  thrigolion a effeithiwyd gan y llifogydd diweddar yng Ngheredigion ac yn cwrdd ag aelodau o’r gwasanaethau brys a fu’n rhan o’r gwaith achub. 

Am amserlen lawn yr ymweliad haf eleni ewch i:  www.princeofwales.gov.uk/diary